ŁADOWANIE

Wpisz aby wyszukać

Archiwa Społeczne

Podziel się

Co to takiego Archiwa Społeczne?

.

Archiwa społeczne dzięki aktywności lokalnych społeczników, ich uporowi w poszukiwaniu i pozyskiwaniu materiałów archiwalnych, stały się w ostatnim czasie coraz bardziej widocznym elementem archiwistyki polskiej. Archiwa obywatelskie powstają dzięki oddolnym – nieinicjowanym przez państwo lub organy władzy publicznej, spontanicznym inicjatywom obywatelskim. W większości mają charakter nieformalny, choć są i takie, które powstają przy bibliotekach, domach kultury lub organizacjach pożytku publicznego. Wśród nich przeważają archiwa cyfrowe. Ustawa archiwalna z 14.07.1983 roku, określa je jako – składowe niepaństwowego zasobu archiwalnego: ewidencjowanego, tworzonego między innymi przez akta organizacji pozarządowych, związków zawodowych i wyznaniowych i partii politycznych, oraz nieewidencjowanego, któremu odpowiadają archiwalia wytworzone i zebrane przez osoby fizyczne. Prawo archiwalne w Polsce nie nadąża za rzeczywistością i nie jest optymalnym regulatorem tej strefy działalności archiwalnej. Dla przykładu – mamy archiwa prywatne i prywatne archiwa społeczne. Te pierwsze są podmiotami gospodarczymi i gromadzą zasoby działalności przedsiębiorstw i instytucji z danego terenu ale także, mogą gromadzić zasoby dotyczące historii i tradycji otoczenia. Czy zatem są to archiwa „prywatne” czy „społeczne”? Te drugie prowadzone przez lokalnych działaczy społecznych, gromadzą materiały ze zbiorów rodzinnych, nagrania wideo lub dźwiękowe świadków historii, zbiory zdjęć i pamiątek, porzucone dokumenty. Tak więc archiwa społeczne są archiwami, które powstają dzięki społeczeństwu, a ich zasób traktuje o społeczeństwie.

archiwalia

Archiwa społeczne budują tożsamość lokalną i narodową. Pozwalają zachować to, co jest ulotne lub może ulec zniszczeniu. Są jednym z elementów zachowania dziedzictwa narodowego oraz historii lokalnych ojczyzn. Jakże często, archiwalia były palone w piecu lub lądowały w śmietniku. Ważne jest też, zachowanie nagrań wypowiedzi i świadectw ludzi, którzy odchodzą. Jakże wiele możemy się od nich nauczyć.

Dzięki ośrodkowi KARTA, mogłem brać udział w szkoleniu z zakresu archiwistyki społecznej. Dało mi to podstawy do usystematyzowania tego co robię i nabrania doświadczenia w pracy z materiałami archiwalnymi.

certyfikat Karta

Niestety brakuje nadal dostępu – dla społeczników, do dobrych i tanich narzędzi katalogujących zbiory. Po co takie narzędzia? Archiwa społeczne nie dysponują salami wystawowymi i muszą dokonywać cyfryzacji zbiorów. Czyli przeniesienia ich na nośniki cyfrowe i dopiero w takiej postaci mogą je udostępniać i prezentować na swoich witrynach.Programy do katalogowania są bardzo drogie. Instytucje państwowe dysponują takim oprogramowaniem oraz katalogami online i widać już trend, do otwierania dostępu do nich. Pozwoliłoby to, na prezentację cyfrowych zbiorów społecznych w głównych wyszukiwarkach archiwalnych.

Mam nadzieję, że to co zebrałem i co jeszcze uda mi się zebrać, doczeka się takich czasów, że i te zbiory będą dostępne dla wszystkich chętnych.

Niniejszym informuję, że formalnie otwieram archiwum społeczne, pod nazwą – RIDIGER Archiwum Tajemnic. Na dzień dzisiejszy będę prezentował zebrane materiały, umieszczając je na tej witrynie, w miarę dostępnych środków i możliwości. Jest tego „sporo” i wymaga to wiele czasu oraz mrówczej pracy ze skanerem i katalogami. Przy Waszym wsparciu jest to jednak osiągalne.

Już niedługo będą eksponowane – pierwsze perełki ze zbiorów.

0 0 oceny
Ocena
Tomasz Jurek

Jestem pasjonatem historii i eksploratorem. Od wielu lat, poznaję i staram się wyjaśnić - tajemnice Dolnego Ślaska. Przyszedł czas, aby udostępnić tę wiedzę innym.

  • 1
Subskrybuję i wyrażam zgodę na pobranie moich danych - adres e-mail
Powiadom o
guest

0 Komentarze
Odpowiedzi zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co myślisz? Proszę o komentarz.x